1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » politechnika warszawska
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln b.d.
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Przedmioty ogólne kierunku na studiach inżynierskich obejmują przykładowo: języki obce, psychologia i socjologia, algebra i analiza matematyczna, matematyka dyskretna, informatyka, podstawy zarządzania, organizacja i sterowanie produkcją, ekonomika i rachunkowość finansowa, marketing, eksploatacja maszyn i urządzeń, przygotowanie nowego wyrobu.

Absolwenci uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również w obszarze nauk technicznych.

Absolwenci, niezależnie od wybranej specjalności, uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie: działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich działach gospodarki, gałęziach przemysłu oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Wiedza ta pozwala, między innymi, na rozwiązywanie problemów z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Możliwe jest również wykonywanie prac związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi w takich obszarach jak: marketing, logistyka, produkcja, dystrybucja itp.

Specjalność: Inżynieria Procesów Produkcyjnych

Wiedza z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, technik wytwarzania, obejmująca kontrolę jakości, automatyzację oraz komputerowy nadzór nad wytwarzaniem i danymi.

Przykładowe przedmioty specjalności: nowoczesne techniki wytwarzania, komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw, sterowanie elastycznych systemów wytwarzania, rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie, kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu, eksploatacja danych.

Specjalność: Systemy CAD/CAM

Wiedza z zakresu szeroko rozumianego komputerowego projektowania: detali (2D, 3D), procesów, obrabiarek.

Przykładowe przedmioty specjalności: metodyka projektowania, CAD - ProEngineer, projektowanie obrabiarek NC, CAM - Pro Engineer, sztuczna inteligencja.

 

Transfer Technologii i Zarządzanie Innowacjami

Specjalność: Zarządzanie Produkcją

Wiedza specjalistyczna z zakresu: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa (transportowych, magazynowych, remontowych, narzędziowych, energetycznych itp.), logistyki, kontroli i sterowania jakością, metod i technik organizatorskich. Umiejętność projektowania, wdrażania i zarządzania w obszarze organizacji procesów i systemów produkcyjnych, a w szczególności procesów usługowych i eksploatacyjnych. Umiejętność pracy w zespołach przygotowania i nadzoru produkcji oraz eksploatacji.

Przykłady przedmiotów specjalności: modelowanie systemów produkcyjnych, laboratorium systemów ERP, projektowanie systemów produkcyjnych, projektowanie systemów zarządzania jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie logistyczne. 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test