1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdańsk » gdańska wyższa szkoła humanistyczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Siedziba GWSH
Siedziba GWSH
Sala wykładowa
Hol
up
down

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną utworzoną w 1999 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod nr. 142. GWSH jest jedną z największych niepublicznych szkół wyższych Trójmiasta i Pomorza.

Miarą popularności GWSH jest wciąż rosnąca liczba studentów. W roku akademickim 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych pobierało naukę przeszło 4 tys. osób. Większość osób przyjętych w bieżącym roku akademickim deklaruje chęć zdobycia w GWSH pełnego wykształcenia wyższego, zakończonego obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem dyplomu magistra. Tym samym GWSH umacnia swoją pozycję największej niepublicznej szkoły wyższej w północnej Polsce.

W nowym roku akademickim w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej obowiązywać będzie sprawdzona, trzywydziałowa struktura organizacyjna:
- Wydział Studiów Europejskich,
- Wydział Pedagogiki,
- Wydział Administracji i Nauk o Polityce.

Kandydaci na studentów oraz studenci mogą wybierać spośród osiemnastu specjalności na następujących kierunkach:

 • Europeistyka,
 • Zarządzanie,
 • Pedagogika,
 • Politologia,
 • Administracja.

Uczelnia prowadzi także , of erując słuchaczom możliwość zdobycia wysoko specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na blisko 20 różnych typach studiów zaocznych dwu- i trzysemestralnych.

            Zajęcia dla studentów GWSH organizowane są w dziesięciu dogodnie położonych obiektach uczelnianych na terenie Gdańska (śródmieście), Wrzeszcza i Przymorza. Główna siedziba Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej mieści się na Biskupiej Górce (ul. Biskupia 24 B w Gdańsku). Tego roku ten imponująco odrestaurowany przez założycieli GWSH zespół zabytkowych budynków dawnych koszar pruskich wzbogacił się o kolejne pomieszczenia dydaktyczne. W starannie odrestaurowanym skrzydle południowym urządzono m.in. sześć kolejnych sal wykładowych na 150 osób każda, a także czytelnię dla studentów i pracowników naukowych.

 

            Kandydaci na studia w GWSH są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

ZAPEWNIAMY NASZYM STUDENTOM:

 • Nieodpłatne lektoraty z języka francuskiego, hiszpańskiego i łacińskiego

 • Pomoc materialną dla studentów w postaci rozbudowanego systemu stypendialnego:

– stypendia za wyniki w nauce

– stypendia socjalne

– stypendia mieszkaniowe

– stypendia na wyżywienie

– stypendia za wyniki w sporcie

– stypendia specjalne dla niepełnosprawnych

– zapomogi

 • Biuro Karier (bezpłatne poradnictwo zawodowe, miejsca praktyk, staże, oferty pracy, warsztaty)

 • Udział w kołach naukowych i konferencjach studenckich

 • Zajęcia w studenckiej grupie teatralnej

 • Basen

» Więcej kryteriów

test