1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » uniwersytet łódzki
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
zobacz na mapie

(042) 665 57 71
E-mail do uczelni

» O uczelni

Ilość odsłon: 237267

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edytorstwo
 11. » Ekonomia
 12. » Emisja głosu
 13. » Etnologia
 14. » Etyka
 15. » Europeistyka
 16. » Filologia
 17. » Filologia angielska
 18. » Filologia germańska
 19. » Filologia hiszpańska
 20. » Filologia klasyczna
 21. » Filologia polska
 22. » Filologia romańska
 23. » Filologia rosyjska
 24. » Filologia słowiańska
 25. » Filozofia
 26. » Fizyka
 27. » Geografia
 28. » Gospodarka przestrzenna
 29. » Historia
 30. » Historia sztuki
 31. » Informatyka
 32. » Informatyka i ekonometria
 33. » Kulturoznawstwo
 34. » Logistyka
 35. » Marketing
 36. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 37. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 38. » Mikrobiologia
 39. » Ochrona dóbr kultury
 40. » Ochrona środowiska
 41. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 42. » Pedagogika
 43. » Polityka społeczna
 44. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 45. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 46. » Prawo
 47. » Prawo administracyjne
 48. » Prawo gospodarcze
 49. » Prawo podatkowe
 50. » Prawo pracy
 51. » Psychologia
 52. » Public Relations
 53. » Rachunkowość
 54. » Socjologia
 55. » Translatoryka
 56. » Turystyka i rekreacja
 57. » Ubezpieczenia
 58. » Wiedza o społeczeństwie
 59. » Wycena nieruchomości
 60. » Zamówienia publiczne
 61. » Zarządzanie
 62. » Zarządzanie nieruchomościami
 63. » Zarządzanie w kulturze

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Studia Menedżerskie z zakresu Rozwoju Lokalnego

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

asady rekrutacji:

Ze względu na cel oraz charakter studiów, nie przewiduje się prowadzenia egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych - o przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń. Studium dysponuje maksymalnie 30 miejscami. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż 20 liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w studium, kierownictwo zastrzega sobie możliwość nie otwarcia studiów podyplomowych.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 30 września oraz do 28 lutego każdego roku akademickiego (studium jest jednosemestralne).

Miejsce składania zgłoszeń: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26, pok. 33 (osobiście bądź pocztą).

Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,


wypełniony formularz zgłoszeniowy,


dwa zdjęcia,


skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Opłata za uczestnictwo:

2650,00 PLN, przed rozpoczęciem zajęć + opłata za świadectwo 30,00 PLN.

Sposób organizacji studium - czas trwania i rozkład zajęć
Studium jest jednosemestralne i obejmuje 150 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w gmachu Wydziału Zarządzania UŁ w formie 10-ciu dwudniowych zjazdów. Szczegółowy rozkład zajęć zostaje każdorazowo określony i podany słuchaczom do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć.

Organizacja i prowadzenie zajęć Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń (w tym w laboratorium komputerowym), z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Program studiów jest nastawiony na nabycie praktycznych umiejętności zatem dominować będzie forma warsztatowa. Zajęcia odbywać będą się w stosunkowo małych grupach słuchaczy (20-30 osób), co umożliwia swobodny kontakt z osobą prowadząca zajęcia. Do dyspozycji słuchaczy są księgozbiory biblioteki wydziałowej i uniwersyteckiej.

Kadra dydaktyczna Zajęcia prowadzone są przez mających styczność z praktyką pracowników Uniwersytetu Łódzkiego jak i przez praktyków odnoszących sukcesy w swoich dziedzinach.

Sposób sprawdzania efektów nauczania Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z uzyskaniem przez słuchaczy zaliczeń i złożeniem 1 zbiorczego egzaminu z głównych przedmiotów przewidzianych w programie w studium. Po zakończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studium zgodne ze standardami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test