1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » uniwersytet łódzki
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
zobacz na mapie

(042) 665 57 71
E-mail do uczelni

» O uczelni

Ilość odsłon: 311085

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edytorstwo
 11. » Ekonomia
 12. » Emisja głosu
 13. » Etnologia
 14. » Etyka
 15. » Europeistyka
 16. » Filologia
 17. » Filologia angielska
 18. » Filologia germańska
 19. » Filologia hiszpańska
 20. » Filologia klasyczna
 21. » Filologia polska
 22. » Filologia romańska
 23. » Filologia rosyjska
 24. » Filologia słowiańska
 25. » Filozofia
 26. » Finanse
 27. » Fizyka
 28. » Geografia
 29. » Gospodarka przestrzenna
 30. » Historia
 31. » Historia sztuki
 32. » Informatyka
 33. » Informatyka i ekonometria
 34. » Kulturoznawstwo
 35. » Lingwistyka
 36. » Logistyka
 37. » Marketing
 38. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 39. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 40. » Mikrobiologia
 41. » Ochrona dóbr kultury
 42. » Ochrona środowiska
 43. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 44. » Pedagogika
 45. » Polityka społeczna
 46. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 47. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 48. » Prawo
 49. » Prawo administracyjne
 50. » Prawo gospodarcze
 51. » Prawo podatkowe
 52. » Prawo pracy
 53. » Psychologia
 54. » Public Relations
 55. » Rachunkowość
 56. » Socjologia
 57. » Translatoryka
 58. » Turystyka i rekreacja
 59. » Ubezpieczenia
 60. » Wiedza o społeczeństwie
 61. » Wycena nieruchomości
 62. » Zamówienia publiczne
 63. » Zarządzanie
 64. » Zarządzanie jakością
 65. » Zarządzanie nieruchomościami
 66. » Zarządzanie oświatą
 67. » Zarządzanie w administracji
 68. » Zarządzanie w kulturze
 69. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Filologia polska

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA nie tylko pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale także zdobyć zawód odpowiadający zapotrzebowaniom rynku pracy. Szeroka oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostawiają nikogo bez możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i talentów. Trzy lata studiów kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, co daje możliwość uzupełnienia edukacji na poziomie magisterskim w ciągu kolejnych dwóch lat studiów.

Absolwenci filologii polskiej to osoby o rozległej i wszechstronnej wiedzy humanistycznej, a przy tym wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy znajdują zatrudnienie w wydawnictwach, w środkach masowego przekazu, w szkołach (również tych, które nauczają cudzoziemców) oraz w różnych placówkach życia kulturalnego.

Od II lub III semestru studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji zawodowych:

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

Przygotowuje do pracy w szkole. Daje uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Uprawnienia do nauczania w szkole średniej można zdobyć kontynuując tę specjalizację na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

SPECJALIZACJA EDYTORSKA

Przygotowuje profesjonalną kadrę wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, oraz gazet. Absolwenci filologii polskiej będą mieli znacznie większe szanse na dobrą pracę (także w szkole, jako nauczyciele), posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem. W ramach specjalizacji umożliwiamy odbycie praktyk w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, możliwe jest również zdobywanie doświadczenia w innych wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism oraz w agencjach reklamowych. Kontynuując tę specjalizację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) będzie można zwiększyć umiejętności i zdobyć uprawnienia w zakresie grafiki komputerowej.

SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA (NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO)

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie nauką języka polskiego w Europie i na innych kontynentach, co wiąże się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniem w 2004 roku systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Polska należy do ALTE (Association for Language Testers in Europe), a język polski znajduje się w grupie sześciu najczęściej używanych języków w UE. Ogromna rzesza cudzoziemców uczących się języka polskiego (urzędnicy unijni, studenci, biznesmeni, pracownicy instytucji współpracujących z Polską) tworzy nowy rynek pracy, który czeka na wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego. Specjalizacja glottodydaktyczna odpowiada na te wyzwania, oferując naszym studentom fachowe przygotowanie do przyszłej pracy nauczyciela-lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich oraz szkołach wszystkich typów, nie tylko poza granicami kraju, ale również w Polsce w instytucjach kształcących cudzoziemców.

SPECJALIZACJA PRAGMALINGWISTYCZNA (JĘZYK W MEDIACH, PRAWIE, ADMINISTRACJI, GOSPODARCE)

Celem specjalizacji jest przede wszystkim przygotowanie studentów do pełnienia istotnych funkcji w życiu publicznym i pracy na stanowiskach, które wymagają biegłości w posługiwaniu się językiem polskim, a znajomość jego reguł jest wykorzystywana w celach pragmatycznych. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką wybranych profesjolektów: ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, a także ze specyfiką komunikacji za pośrednictwem mediów (prasa, radio, telewizja, Internet). Zostaną też przygotowani praktycznie do analizy i tworzenia tekstów użytkowych. Odbędą praktyki w urzędach, mediach, przedsiębiorstwach, w działach marketingu, PR i in.

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA

Program zajęć specjalizacji teatrologicznej dostosowany jest do aktualnych potrzeb w zakresie zawodowego przygotowania absolwentów filologii polskiej do podjęcia pracy w szkolnictwie, w instytucjach kultury (teatry, domy kultury) oraz w mediach masowej komunikacji, gdzie mogliby oni wykorzystać specjalistyczną wiedzę teatrologiczną. Zajęciom o ogólnym charakterze towarzyszą przedmioty przygotowujące do wykorzystania technik dramy w przygotowaniu lekcji, prowadzenia teatru szkolnego oraz wprowadzania wiedzy o dramacie i teatrze do lekcji języka polskiego. W programie znajduje się również blok zajęć przygotowujących do podjęcia pracy w mediach (publicystyka teatralna) oraz w instytucjach kultury (organizacja wydarzeń teatralnych). W ramach specjalizacji przewidziane są praktyki zawodowe odbywane w wybranych przez studentów placówkach oświatowych, mediach oraz instytucjach kultury. Istnieje również możliwość odbycia praktyk przy organizacji i obsłudze medialnej festiwali teatralnych, w ramach warsztatów dramy, dramaturgicznych, teatralnych technik aktorskich i inscenizacyjnych.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test