1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet przyrodniczy w poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

up
down

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni
» Rekrutacja

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) kontynuuje tradycje założonej przez Augusta hr. Cieszkowskiego w Żabikowie pod Poznaniem Szkoły Rolniczej im. Haliny oraz Wydziału Rolniczo – Leśnego utworzonego w 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim. Uniwersytet kontynuuje bowiem tradycje studiów rolniczych i leśnych obu tych instytucji naukowych. W 1994 roku Uczelnia obchodziła uroczyście bardzo ważną rocznicę 100-lecia śmierci Augusta Cieszkowskiego (1814–1894), twórcy Szkoły Rolniczej im. Haliny, polskiego filozofa, patrioty i społecznika, wielkiego Wielkopolanina i Europejczyka, dobroczyńcy naszej Uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7200 - centrala
fax +48-61-848-7145/6

"Witam serdecznie i zapraszam młodzież zainteresowaną studiami na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Nasz Uniwersytet to trzecia pod względem potencjału naukowego uczelnia w mieście i regionie, Uczelnia autonomiczna, o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich.

Corocznie oferujemy nowe, atrakcyjne kierunki studiów bądź specjalności, związane z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, a także produkcją i przetwarzaniem żywności. Ostatnie z uruchomionych kierunków to: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, dietetyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna. Łącznie oferujemy 19 kierunków i ponad 30 specjalności.

Większość naszych studiów kończy się tytułem inżyniera, a trzy z nich, tj. biotechnologia, inżynieria środowiska i ochrona środowiska – to kierunki studiów zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnione specjalnym dofinansowaniem i dodatkowym systemem stypendialnym.

Zapewniam, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu spełni oczekiwania Kandydatów. Gwarantujemy nie tylko bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia
i przychylność doświadczonej kadry, ale również wiele możliwości rozwoju własnych zainteresowań. Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.

Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Zachęcam do sprawdzenia i dokonania trafnego wyboru."

prof. dr hab. Monika Kozłowska
Prorektor ds. studiów

» Więcej kryteriów

test