1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia zielona góra » lubuska wyższa szkoła zdrowia publicznego w zielonej górze
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Kosmetologia

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1700.00 pln 1600.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Nowy nabór do LWSZP

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze prowadzi nabór na semestr letni 2009 na studia dzienne i zaoczne (stacjonarne i niestacjonarne), rozpoczynające się już w marcu 2009 br. O przyjęciu na studia po spełnieniu wymogów formalnych decydować będzie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Uruchomienie danego kierunku i trybu studiów nastąpi pod warunkiem zebrania się minimalnej liczby studentów, tj. 20 osób.


Na kierunku Zdrowie publiczne kształcenie odbywać się będzie w czterech specjalnościach (wybór specjalności nastąpi na trzecim semestrze studiów na warunkach określonych przez LWSZP):
 • zarządzanie w ochronie zdrowia i projektami unijnymi
 • promocja zdrowia i zarządzanie zdrowym stylem życia – wellness
 • promocja zdrowia i zdrowie środowiskowe
 • promocja zdrowia i żywienie człowieka


Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze nie stawia wymagań, co do przedmiotów zdawanych na maturze, nie ma również ustalonych limitów punktowych, które warunkują przyjęcie na studia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

O kierunku

Kosmetologia

Są to 3-letnie studia I stopnia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na bardzo atrakcyjne perspektywy zawodowe. Na polskim i zagranicznym rynku pracy wciąż rośnie popyt na specjalistów z dziedziny kosmetologii. Oczekuje się od nich profesjonalnej wiedzy i doskonałych umiejętności praktycznych.
Świadomość tych wymagań sprawia, iż absolwent kierunku KOSMETOLOGIA w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z m.in. takich dziedzin, jak:

 • nauki medyczne i przyrodnicze, tj. histologia, anatomia prawidłowa i patologiczna, fizjologia, patofizjologia, dermatologia, alergologia, fizjoterapia, chemia ogólna, biochemia, dietetyka, farmakologia, biologia z genetyką,
 • chemia kosmetyczna i toksykologia,
 • receptury i technologia form kosmetyków,
 • kontrola jakości produktów,
 • zasady przeprowadzania diagnostyki i zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej, korekcyjnej i zachowawczej,
 • marketing środków służących do pielęgnacji i upiększania ciała,
 • ustawodawstwo zawodowe i ważne akty prawne w działalności usługowej oraz podstawy ekonomii i zarządzania w tym zakresie,
 • obsługa nowoczesnego sprzętu informatycznego
 • komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego
 • przepisy prawne niezbędne w kosmetologicznej działalności gospodarczej.
W programie studiów bardzo ważną rolę odgrywają zajęcia praktyczne i ćwiczenia. Praktyki zawodowe odbywają się w gabinetach specjalistycznych, gabinetach odnowy biologicznej, spa itp.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test