1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia zielona góra » uniwersytet zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Resocjalizacja

Wydział Pedagogiki, Socjologi i Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1800.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja/o kierunku

Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
- odpis dyplomu
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł. (BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 – koniecznie z dopiskiem studia podyplomowe „Resocjalizacja”)
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie

 

Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona  Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68  3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test