1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia szczecin » szczecińska szkoła wyższa collegium balticum w szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

Oligofrenopedagogika

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Oligofrenopedagogika

Studia trwają 3 semestry, (350 godzin dydaktycznych)

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a uzupełniają przygotowanie do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Program studiów zawiera treści kształcenia, które umożliwiają nabycie wiedzy na temat potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, współpracy ze specjalistami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji procesu wychowania.

Cena za semestr 950 zł

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczem Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów licencjackich bądź magisterskich. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona karta zgłoszenia
  • kserokopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał lub odpis do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego (stary dokument: str. 2,3,6), dowód osobisty do wglądu
  • 2 aktualne fotografie

Opłaty za studia podyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2008/2009:

  • Wpisowe 200 zł
  • Czesne w wysokości 950 zł

Nr konta:

BOŚ SA o/Szczecin 48 1540 1085 2030 5301 5813 0001

Składanie dokumentów oraz udzielanie informacji:
Pokój nr 27 od pn do pt 8.00 - 16.00

Kontakt:

e - mail: podyplomowe@cb.szczecin.pl

tel. (091) 48 - 38 - 170

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test