1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
zobacz na mapie

(0-61) 829-40-00
E-mail do uczelni

» Historia uczelni
» Struktura uczelni
» Uchwała dotycząca rekrutacji

Ilość odsłon: 1006584

 1. » Administracja
 2. » Administracja europejska
 3. » Akustyka
 4. » Arabistyka
 5. » Archeologia
 6. » Archiwistyka
 7. » Astronomia
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 14. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 15. » Dyplomacja
 16. » Dziennikarstwo
 17. » Edytorstwo
 18. » Ekologia
 19. » Etnologia
 20. » Europeistyka
 21. » Filmoznawstwo
 22. » Filologia
 23. » Filologia angielska
 24. » Filologia bałkańska
 25. » Filologia bułgarska
 26. » Filologia duńska
 27. » Filologia germańska
 28. » Filologia hiszpańska
 29. » Filologia klasyczna
 30. » Filologia litewska
 31. » Filologia neogrecka
 32. » Filologia niderlandzka
 33. » Filologia polska
 34. » Filologia romańska
 35. » Filologia rosyjska
 36. » Filologia rumuńska
 37. » Filologia słowiańska
 38. » Filologia szwedzka
 39. » Filologia ukraińska
 40. » Filologia włoska
 41. » Filologie Azji Południowo-Wschodniej
 42. » Filozofia
 43. » Fizyka
 44. » Fizyka medyczna
 45. » Geografia
 46. » Geologia
 47. » Gerontologia
 48. » Gospodarka przestrzenna
 49. » Hebraistyka
 50. » Historia
 51. » Historia sztuki
 52. » Indologia
 53. » Informatyka
 54. » Inżynieria środowiska
 55. » Japonistyka
 56. » Kognitywistyka
 57. » Komunikacja społeczna i medialna
 58. » Kryminalistyka
 59. » Kulturoznawstwo
 60. » Lingwistyka
 61. » Logopedia
 62. » Malarstwo
 63. » Matematyka
 64. » Medioznawstwo
 65. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 66. » Muzyka
 67. » Muzykologia
 68. » Nauczanie początkowe
 69. » Nauka o rodzinie
 70. » Ochrona środowiska
 71. » Oligofrenopedagogika
 72. » Orientalistyka
 73. » Pedagogika
 74. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 75. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 76. » Plastyka
 77. » Politologia
 78. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 79. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 80. » Praca socjalna
 81. » Prawo
 82. » Prawo pracy
 83. » Przedsiębiorczość
 84. » Psychologia
 85. » Psychologia zarządzania
 86. » Public Relations
 87. » Reklama
 88. » Resocjalizacja
 89. » Reżyseria dźwięku
 90. » Rzecznik prasowy
 91. » Seksuologia
 92. » Sinologia
 93. » Socjologia
 94. » Socjoterapia
 95. » Stosunki międzynarodowe
 96. » Systemy i sieci komputerowe
 97. » Teologia
 98. » Teologia - specjalność nauczycielska
 99. » Terapia pedagogiczna
 100. » Tłumacz języka niemieckiego
 101. » Tłumacz języka rosyjskiego
 102. » Tłumaczenia specjalistyczne
 103. » Translatoryka
 104. » Turkologia
 105. » Turystyka i rekreacja
 106. » Ugrofinistyka
 107. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 108. » Wiedza o społeczeństwie
 109. » Wiedza o teatrze
 110. » Zarządzanie
 111. » Zarządzanie oświatą
 112. » Zarządzanie w kulturze
 113. » Zintegrowane systemy zarządzania

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Studia podyplomowe - Zarządzanie oświatą

Wydział Studiów Edukacyjnych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Charakterystyka
W programie Studium, obejmującym łącznie 280 godzin wykładów i ćwiczeń przewidziano m. in. zajęcia z takich przedmiotów jak:

 1. wybrane problemy współczesnej edukacji,
 2. zadania nadzoru pedagogicznego w szkole,
 3. podstawy prawa oświatowego,
 4. zarządzanie jednostkami oświatowymi,
 5. podstawy prawa gospodarczego,
 6. ekonomiczne uwarunkowania działalności szkoły z elementami marketingu,
 7. podstawy komunikacji społecznej i negocjacji.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści - profesorowie i adiunkci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej oraz praktycy, związani zawodowo z organizacją i zarządzaniem a także kontrolą placówek oświatowych.

Studia trwają 2 semestry
Kierownik studium: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Warunki rekrutacji

Przyjęcie na określone Studia Podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów
Przez cały rok. Studia rozpoczynają się z początkiem semestrów: zimowego w październiku lub letniego w lutym. Są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty
 podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według ustalonego wzoru
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2 zdjęcia.
W przypadku niektórych Studiów Podyplomowych wymagany jest kwestionariusz osobowy i dodatkowe zaświadczenia. W przypadku Studiów Podyplomowych Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii wymagane jest zaświadczenie z oceną foniatryczno-logopedyczną kandydata przeprowadzoną przez Klinikę Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu (zob. na stronie internetowej Studiów), a w zakresie: Terapii Pedagogicznej; Edukacji Integracyjnej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami; Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Studiów Podyplomowych Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej - wymagane jest od kandydatów, którzy nie ukończyli studiów pedagogicznych, zaświadczenie o uzyskaniu przez nich przygotowania pedagogicznego

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać osobiście w godz. 9.00 - 15.00 w Sekretariatach poszczególnych Studiów Podyplomowych, w Sekretariatach Zakładów WSE lub w dziekanacie, p. 35A, znajdujących się w Poznaniu, na ul. Szamarzewskiego 89, bud. D i A lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89
z dopiskiem: Studia Podyplomowe...................... nazwa Studiów..........................

Informacji telefonicznych udzielają:
Sekretariaty poszczególnych Studiów Podyplomowych i dziekanat, tel. 0 61 829 23 57; 0 61 829 23 31.
Adresy e-mailowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Studiów Podyplomowych WSE. Adres dziekanatu : mariam@amu.edu.pl; dziekwse@amu.edu.pl; wse@amu.edu.pl.

Nauka na studiach podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna. Decyzje o wysokości czesnego podejmuje co semestr Senat UAM. Aktualnie obowiązujące opłaty umieszczone są na stronach internetowych poszczególnych Studiów Podyplomowych WSE. Słuchacz uiszcza opłatę po otrzymaniu z Sekretariatu Studiów indywidualnego numeru konta.

Regulaminy studiów podyplomowych i opłat za świadczone usługi edukacyjne znajdują się na stronie internetowej UAM: www.amu.edu.pl - Studia Podyplomowe.

Studia podyplomowe prowadzone są w formie sesji organizowanych co 2-4 tygodnie w dniach od piątku (godziny popołudniowe) do niedzieli.


UAM
Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel. (61) 829 23 31

faks (61) 829 21 11
e-mail: wse@amu.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test