1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
zobacz na mapie

(0-61) 829-40-00
E-mail do uczelni

» Historia uczelni
» Struktura uczelni
» Uchwała dotycząca rekrutacji

Ilość odsłon: 1012059

 1. » Administracja
 2. » Administracja europejska
 3. » Akustyka
 4. » Arabistyka
 5. » Archeologia
 6. » Archiwistyka
 7. » Astronomia
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 14. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 15. » Dyplomacja
 16. » Dziennikarstwo
 17. » Edytorstwo
 18. » Ekologia
 19. » Etnologia
 20. » Europeistyka
 21. » Filmoznawstwo
 22. » Filologia
 23. » Filologia angielska
 24. » Filologia bałkańska
 25. » Filologia bułgarska
 26. » Filologia duńska
 27. » Filologia germańska
 28. » Filologia hiszpańska
 29. » Filologia klasyczna
 30. » Filologia litewska
 31. » Filologia neogrecka
 32. » Filologia niderlandzka
 33. » Filologia polska
 34. » Filologia romańska
 35. » Filologia rosyjska
 36. » Filologia rumuńska
 37. » Filologia słowiańska
 38. » Filologia szwedzka
 39. » Filologia ukraińska
 40. » Filologia włoska
 41. » Filologie Azji Południowo-Wschodniej
 42. » Filozofia
 43. » Fizyka
 44. » Fizyka medyczna
 45. » Geografia
 46. » Geologia
 47. » Gerontologia
 48. » Gospodarka przestrzenna
 49. » Hebraistyka
 50. » Historia
 51. » Historia sztuki
 52. » Indologia
 53. » Informatyka
 54. » Inżynieria środowiska
 55. » Japonistyka
 56. » Kognitywistyka
 57. » Komunikacja społeczna i medialna
 58. » Kryminalistyka
 59. » Kulturoznawstwo
 60. » Lingwistyka
 61. » Logopedia
 62. » Malarstwo
 63. » Matematyka
 64. » Medioznawstwo
 65. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 66. » Muzyka
 67. » Muzykologia
 68. » Nauczanie początkowe
 69. » Nauka o rodzinie
 70. » Ochrona środowiska
 71. » Oligofrenopedagogika
 72. » Orientalistyka
 73. » Pedagogika
 74. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 75. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 76. » Plastyka
 77. » Politologia
 78. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 79. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 80. » Praca socjalna
 81. » Prawo
 82. » Prawo pracy
 83. » Przedsiębiorczość
 84. » Psychologia
 85. » Psychologia zarządzania
 86. » Public Relations
 87. » Reklama
 88. » Resocjalizacja
 89. » Reżyseria dźwięku
 90. » Rzecznik prasowy
 91. » Seksuologia
 92. » Sinologia
 93. » Socjologia
 94. » Socjoterapia
 95. » Stosunki międzynarodowe
 96. » Systemy i sieci komputerowe
 97. » Teologia
 98. » Teologia - specjalność nauczycielska
 99. » Terapia pedagogiczna
 100. » Tłumacz języka niemieckiego
 101. » Tłumacz języka rosyjskiego
 102. » Tłumaczenia specjalistyczne
 103. » Translatoryka
 104. » Turkologia
 105. » Turystyka i rekreacja
 106. » Ugrofinistyka
 107. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 108. » Wiedza o społeczeństwie
 109. » Wiedza o teatrze
 110. » Zarządzanie
 111. » Zarządzanie oświatą
 112. » Zarządzanie w kulturze
 113. » Zintegrowane systemy zarządzania

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Pedagogika - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Studiów Edukacyjnych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2100.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
nowa specjalność na kierunku pedagogika (studia drugiego stopnia)


Specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" na studiach drugiego stopnia kierunku pedagogika została powołana Uchwałą Senatu UAM nr 193/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 od roku akademickiego 2009/2010. Specjalność będzie prowadzona zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

1. Jakie kwalifikacje uzyskasz?
Zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: "kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne".

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" będzie przygotowany do:
• organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością;
• opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę;
• ustalania wraz z innymi specjalistami indywidualnych, kompleksowych programów terapeutycznych;
• prowadzenia, w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę dziecka, działań rewalidacyjno-wychowawczych stymulujących rozwój;
• prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców, członków rodziny oraz innych specjalistów opiekujących się dzieckiem;
• dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
• oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wymienione wyżej kompetencje są niezbędne do prowadzenia działań wspomagających rozwój dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, a także do udzielania wczesnej i długotrwałej pomocy rodzinom tych dzieci (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

2. Kto może podjąć studia?
Absolwenci studiów pierwszego stopnia:
• kierunku pedagogika po wszystkich specjalnościach;
• kierunku pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach;
• innych kierunków, np. pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii (z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk niezbędnych do uzyskania przygotowania pedagogicznego).

3. Jakie przedmioty specjalizacyjne będziesz studiować?
• Psychologia rozwojowa i kliniczna małego dziecka;
• Pedagogika specjalna małego dziecka;
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera;
• Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna;
• Metody terapii zabawą i sztuką;
• Trening komunikacji interpersonalnej.

4. Gdzie i jaką praktykę będziesz odbywać?
• Praktyka asystencka i praktyka metodyczna w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Tam znajdziesz pracę:
• ośrodki wczesnej interwencji;
• ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci;
• specjalistyczne poradnie: rehabilitacyjne, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, neurologiczne, pediatryczne;
• poradnie psychologiczno - pedagogiczne;
• przedszkola i szkoły realizujące zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
• domy małego dziecka;
• specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia studiów na nowej specjalności.

Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

 • kierunku pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach
 • kierunku pedagogika o specjalnościach zgodnych z profilem proponowanych studiów
 • innych kierunków zgodnych z profilem proponowanych studiów, np. pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia (z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk niezbędnych do przygotowania pedagogicznego w zakresie studiowanej specjalności)

Rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia i z tematyki zgodnej z wybraną specjalnością, która oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 6 punktów, co nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia

Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

 • kierunku pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach
 • kierunku pedagogika o specjalnościach zgodnych z profilem proponowanych studiów
 • innych kierunków zgodnych z profilem proponowanych studiów, np. pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia (z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk niezbędnych do przygotowania pedagogicznego w zakresie studiowanej specjalności)

Rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia i z tematyki zgodnej z wybraną specjalnością, która oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 6 punktów, co nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test