1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
zobacz na mapie

(0-61) 829-40-00
E-mail do uczelni

» Historia uczelni
» Struktura uczelni
» Uchwała dotycząca rekrutacji

Ilość odsłon: 1012593

 1. » Administracja
 2. » Administracja europejska
 3. » Akustyka
 4. » Arabistyka
 5. » Archeologia
 6. » Archiwistyka
 7. » Astronomia
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 14. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 15. » Dyplomacja
 16. » Dziennikarstwo
 17. » Edytorstwo
 18. » Ekologia
 19. » Etnologia
 20. » Europeistyka
 21. » Filmoznawstwo
 22. » Filologia
 23. » Filologia angielska
 24. » Filologia bałkańska
 25. » Filologia bułgarska
 26. » Filologia duńska
 27. » Filologia germańska
 28. » Filologia hiszpańska
 29. » Filologia klasyczna
 30. » Filologia litewska
 31. » Filologia neogrecka
 32. » Filologia niderlandzka
 33. » Filologia polska
 34. » Filologia romańska
 35. » Filologia rosyjska
 36. » Filologia rumuńska
 37. » Filologia słowiańska
 38. » Filologia szwedzka
 39. » Filologia ukraińska
 40. » Filologia włoska
 41. » Filologie Azji Południowo-Wschodniej
 42. » Filozofia
 43. » Fizyka
 44. » Fizyka medyczna
 45. » Geografia
 46. » Geologia
 47. » Gerontologia
 48. » Gospodarka przestrzenna
 49. » Hebraistyka
 50. » Historia
 51. » Historia sztuki
 52. » Indologia
 53. » Informatyka
 54. » Inżynieria środowiska
 55. » Japonistyka
 56. » Kognitywistyka
 57. » Komunikacja społeczna i medialna
 58. » Kryminalistyka
 59. » Kulturoznawstwo
 60. » Lingwistyka
 61. » Logopedia
 62. » Malarstwo
 63. » Matematyka
 64. » Medioznawstwo
 65. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 66. » Muzyka
 67. » Muzykologia
 68. » Nauczanie początkowe
 69. » Nauka o rodzinie
 70. » Ochrona środowiska
 71. » Oligofrenopedagogika
 72. » Orientalistyka
 73. » Pedagogika
 74. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 75. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 76. » Plastyka
 77. » Politologia
 78. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 79. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 80. » Praca socjalna
 81. » Prawo
 82. » Prawo pracy
 83. » Przedsiębiorczość
 84. » Psychologia
 85. » Psychologia zarządzania
 86. » Public Relations
 87. » Reklama
 88. » Resocjalizacja
 89. » Reżyseria dźwięku
 90. » Rzecznik prasowy
 91. » Seksuologia
 92. » Sinologia
 93. » Socjologia
 94. » Socjoterapia
 95. » Stosunki międzynarodowe
 96. » Systemy i sieci komputerowe
 97. » Teologia
 98. » Teologia - specjalność nauczycielska
 99. » Terapia pedagogiczna
 100. » Tłumacz języka niemieckiego
 101. » Tłumacz języka rosyjskiego
 102. » Tłumaczenia specjalistyczne
 103. » Translatoryka
 104. » Turkologia
 105. » Turystyka i rekreacja
 106. » Ugrofinistyka
 107. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 108. » Wiedza o społeczeństwie
 109. » Wiedza o teatrze
 110. » Zarządzanie
 111. » Zarządzanie oświatą
 112. » Zarządzanie w kulturze
 113. » Zintegrowane systemy zarządzania

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Japonistyka

Wydział Neofilologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku


Japonistyka

Specjalność powstała w 1987 r. Tak jak na wszystkie specjalności, na japonistykę nabór odbywał się niegdyś raz na dwa lata, od roku akad. 2001/2002 zaś co roku. Są to studia magisterskie i trwają pięć lat. Blok zajęć praktycznej nauki języka japońskiego obejmuje też naukę pisma i trwa przez cały okres studiów. Od drugiego roku studiów dochodzi praktyczna nauka drugiego języka orientalnego, która trwa do IX semestru. Obecnie może być to język chiński, hindi, koreański, mongolski lub tamilski. Ze względu na urlopy naukowe wykładowców i okresowe pobyty wykładowców zagranicznych nie zawsze jest możliwość wyboru. Na trzecim roku zaczyna się seminarium magisterskie i wykład monograficzny. Zajęcia te trwają do końca studiów. Studenci mają możliwość wyboru tematów językoznawczych, etnolingwistycznych i literaturoznawczych.

 

W bloku przedmiotów niekierunkowych jest filozofia i logika oraz wstęp do językoznawstwa. Studenci uczą się angielskiego jako języka indoeuropejskiego do IX semestru, a przez pierwszy rok studiów także rosyjskiego. Podstawy informatyki prowadzone są pod kątem japonistycznym (przede wszystkim wykorzystania japońskich edytorów tekstów - tzw. wapuro).

 

Przyjęcia studentów kształtowały się następująco:

 • 1987 - 20 studentów
 • 1989 - 29 studentów
 • 1991 - 16 studentów
 • 1993 - 18 studentów
 • 1995 - 11 studentów dziennych i 11 eksternistycznych
 • 1997 - 10 studentów dziennych i 1 eksternistyczny
 • 1999 - 16 studentów
 • 2001 - limit przyjęć: 10 studentów
 • 2002 - limit przyjęć: 15 studentów
 • 2003 - limit przyjęć: 15 studentów
 • 2004 - limit przyjęć: 15 studentów
 • 2005 - limit przyjęć: 15 studentów

Najlepsi studenci wyjeżdżają na staże językowe do Japonii. W roku akad. 2002/2003 wyjechało 6 najlepszych studentów, od roku 1996 ogółem 25 osób do Japonii i jedna do Korei Południowej.

Katedra Orientalistyki:

Zakład Japonistyki
Zakład Języków Chin
Pracownia Azji Południowej
Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami

Katedra Studiów Azjatyckich:

Zakład Arabistyki i Islamistyki
Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
Zakład Literatury i Kultury Chińskiej
Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
Pracownia Studiów Kurdologicznych
Katedra Orientalistyki
ul. 28 czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
Sekretariat pokój 131
tel:+48 61 829 2915
faks: tel:+48 61 829 2914

E-mail: orient@amu.edu.pl

Rekrutacja

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia

Filologia specjalność japonistyka

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości konkurs świadectw dojrzałości + egzamin
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski rozszerzony 0,3
j. polski 0,25
j. obcy nowożytny rozszerzony 0,4 j. obcy nowożytny 0,25
drugi j. obcy nowożytny podstawowy lub rozszerzony 0,1 jeden z trzech do wyboru 4) rozmowa kwalifikacyjna*)

0,3
historia podstawowy lub rozszerzony 0,1
0,3
geografia podstawowy lub rozszerzony 0,1
0,3

*) Rozmowa kwalifikacyjna z elementami sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów:

 1. wiedza ogólna - wiadomości oraz orientacja odnośnie genezy, przebiegu i faktów z zakresu zagadnień współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem kraju i regionu, którego kulturę, język, historię i geografię kandydat zamierza studiować,
 2. indywidualne zainteresowania i pasje kandydata, które zostaną w przekonujący sposób przedstawione lub zaprezentowane,
 3. motywacja - obejmuje szeroki zakres predyspozycji istotnych z punktu widzenia zdolności do podjęcia i ukończenia studiów orientalistycznych.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I lub jest sumą wyniku egzaminu i wyników egzaminu dojrzałości - tryb II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 23 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 24 Części ogólnej Uchwały.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test