1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
zobacz na mapie

(0-61) 829-40-00
E-mail do uczelni

» Historia uczelni
» Struktura uczelni
» Uchwała dotycząca rekrutacji

Ilość odsłon: 1006586

 1. » Administracja
 2. » Administracja europejska
 3. » Akustyka
 4. » Arabistyka
 5. » Archeologia
 6. » Archiwistyka
 7. » Astronomia
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 14. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 15. » Dyplomacja
 16. » Dziennikarstwo
 17. » Edytorstwo
 18. » Ekologia
 19. » Etnologia
 20. » Europeistyka
 21. » Filmoznawstwo
 22. » Filologia
 23. » Filologia angielska
 24. » Filologia bałkańska
 25. » Filologia bułgarska
 26. » Filologia duńska
 27. » Filologia germańska
 28. » Filologia hiszpańska
 29. » Filologia klasyczna
 30. » Filologia litewska
 31. » Filologia neogrecka
 32. » Filologia niderlandzka
 33. » Filologia polska
 34. » Filologia romańska
 35. » Filologia rosyjska
 36. » Filologia rumuńska
 37. » Filologia słowiańska
 38. » Filologia szwedzka
 39. » Filologia ukraińska
 40. » Filologia włoska
 41. » Filologie Azji Południowo-Wschodniej
 42. » Filozofia
 43. » Fizyka
 44. » Fizyka medyczna
 45. » Geografia
 46. » Geologia
 47. » Gerontologia
 48. » Gospodarka przestrzenna
 49. » Hebraistyka
 50. » Historia
 51. » Historia sztuki
 52. » Indologia
 53. » Informatyka
 54. » Inżynieria środowiska
 55. » Japonistyka
 56. » Kognitywistyka
 57. » Komunikacja społeczna i medialna
 58. » Kryminalistyka
 59. » Kulturoznawstwo
 60. » Lingwistyka
 61. » Logopedia
 62. » Malarstwo
 63. » Matematyka
 64. » Medioznawstwo
 65. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 66. » Muzyka
 67. » Muzykologia
 68. » Nauczanie początkowe
 69. » Nauka o rodzinie
 70. » Ochrona środowiska
 71. » Oligofrenopedagogika
 72. » Orientalistyka
 73. » Pedagogika
 74. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 75. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 76. » Plastyka
 77. » Politologia
 78. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 79. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 80. » Praca socjalna
 81. » Prawo
 82. » Prawo pracy
 83. » Przedsiębiorczość
 84. » Psychologia
 85. » Psychologia zarządzania
 86. » Public Relations
 87. » Reklama
 88. » Resocjalizacja
 89. » Reżyseria dźwięku
 90. » Rzecznik prasowy
 91. » Seksuologia
 92. » Sinologia
 93. » Socjologia
 94. » Socjoterapia
 95. » Stosunki międzynarodowe
 96. » Systemy i sieci komputerowe
 97. » Teologia
 98. » Teologia - specjalność nauczycielska
 99. » Terapia pedagogiczna
 100. » Tłumacz języka niemieckiego
 101. » Tłumacz języka rosyjskiego
 102. » Tłumaczenia specjalistyczne
 103. » Translatoryka
 104. » Turkologia
 105. » Turystyka i rekreacja
 106. » Ugrofinistyka
 107. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 108. » Wiedza o społeczeństwie
 109. » Wiedza o teatrze
 110. » Zarządzanie
 111. » Zarządzanie oświatą
 112. » Zarządzanie w kulturze
 113. » Zintegrowane systemy zarządzania

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Hebraistyka

Wydział Neofilologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Filologia hebrajska (hebraistyka)

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki we współpracy z Instytutem Historii UAM. W najbliższej przyszłości planowane jest przekształcenie profilu kształcenia z filologicznego na filologiczny i historyczny (studenci będą otrzymywać dwa dyplomy, ukończenia kierunku filologia i kierunku historia).

Celem programu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu studiów hebraistycznych i żydowskich. Szczególny nacisk położony został przy tym na kształcenie współczesnego języka hebrajskiego oraz historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów wschodnioeuropejskich. Program nauczania współczesnego języka hebrajskiego został opracowany przez Shirę Mayzenberg oraz Liorę Weinbach, w przeszłości kierująca centrum języka hebrajskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

 

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia

Filologia specjalność hebraistyka*

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości konkurs świadectw dojrzałości + egzamin
przedmiot poziom waga uwaga Przedmiot waga uwaga
j. polski podstawowy lub rozszerzony 0,1
j. angielski 0,25
j. obcy nowożytny 0,25
rozmowa kwalifikacyjna**)
0,2
j. obcy nowożytny podstawowy lub rozszerzony 0,4
0,8

*) Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

**) Rozmowa kwalifikacyjna z elementami sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów:

 1. wiedza ogólna - wiadomości oraz orientacja odnośnie genezy, przebiegu i faktów z zakresu zagadnień współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem kraju i regionu, którego kulturę, język, historię i geografię kandydat zamierza studiować,
 2. indywidualne zainteresowania i pasje kandydata, które zostaną w przekonujący sposób przedstawione lub zaprezentowane,
 3. motywacja - obejmuje szeroki zakres predyspozycji istotnych z punktu widzenia zdolności do podjęcia i ukończenia studiów orientalistycznych.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I lub jest sumą wyniku egzaminu i wyników egzaminu dojrzałości - tryb II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

 

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 23 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 24 Części ogólnej Uchwały.

Katedra Studiów Azjatyckich

ul. Międzychodzka 5, III piętro
60-371 Poznań

tel. +48 61 829-27-12
fax. +48 61 861-62-25

e-mail: azjatystyka@amu.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test