1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia olsztyn » uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWM Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
zobacz na mapie

+48 0-89 523-49-13
E-mail do uczelni

» O Uniwersytecie
» Rekrutacja
» Kontakt

Ilość odsłon: 588817

 1. » Administracja
 2. » Architektura krajobrazu
 3. » Audyt
 4. » Audyt energetyczny i świadectwa energetyczne
 5. » Bankowość
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Bioinżynieria zwierząt
 8. » Budownictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja artystyczna
 11. » Edukacja techniczno - informatyczna
 12. » Edytorstwo
 13. » Ekonomia
 14. » Emisja głosu
 15. » Energetyka
 16. » Filologia
 17. » Filologia angielska
 18. » Filologia germańska
 19. » Filologia polska
 20. » Filologia rosyjska
 21. » Filologia ukraińska
 22. » Filozofia
 23. » Finanse publiczne
 24. » Geodezja
 25. » Historia
 26. » Informatyka
 27. » Inżynieria chemiczna i procesowa
 28. » Inżynieria środowiska
 29. » Kulturoznawstwo
 30. » Marketing
 31. » Marketing polityczny
 32. » Maszynoznawstwo
 33. » Matematyka
 34. » Mechanika
 35. » Mechatronika
 36. » Medycyna
 37. » Ochrona środowiska
 38. » Odnawialne źródła energii
 39. » Ogrodnictwo
 40. » Oligofrenopedagogika
 41. » Pedagogika
 42. » Pielęgniarstwo
 43. » Politologia
 44. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 45. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 46. » Prawo
 47. » Prawo podatkowe
 48. » Prawo pracy
 49. » Rachunkowość
 50. » Resocjalizacja
 51. » Rolnictwo
 52. » Rybactwo
 53. » Socjologia
 54. » Stosunki międzynarodowe
 55. » Technologia żywności
 56. » Teologia
 57. » Tłumacz języka rosyjskiego
 58. » Wychowanie fizyczne
 59. » Zarządzanie
 60. » Zarządzanie jakością
 61. » Zarządzanie nieruchomościami
 62. » Zarządzanie oświatą
 63. » Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
 64. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 65. » Zootechnika

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Towaroznawstwo

Wydział Nauki o Żywności

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 1900.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Wiadomości ogólne

 Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, analizy ekonomicznej niezbędnej w sterowaniu jakością w przemyśle, poznają kryteria oceny surowców i produktów oraz kontroli procesów technologicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym, handlu, transporcie, oddziałach kontroli towarowo-celnej. Kierunek kształci również specjalistów z zakresu organizacji usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.
Kierunek obejmuje następujące specjalności na studiach pierwszego stopnia-inżynierskich trwających 7 semestrów:

 • towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej
 • kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej
 • organizacja produkcji i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej
 • organizacja krajowego i międzynarodowego obrotu towarów
 • hotelarstwo z gastronomią i turystyką


Kierunek ten oferuje ponadto kształcenie na studiach drugiego stopnia-magisterskich trwających 3 semestry na specjalnościach:

 • hotelarstwo z gastronomią i turystyką
 • jakość żywności i obrót towarem.
 • towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej

 

 

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test